Send oss en forespørsel

R2S inngår storkontrakt med Statsbygg

R2S inngår storkontrakt med Statsbygg

 

Solland Elektro AS har i samarbeid med Rogaland Elektro, Rønning Elektro og Stavanger Installasjon vunnet en stor kontrakt med Statsbygg på elektroarbeidene ved Campus Ås i Akershus fylke.

Prosjektet vil bli gjennomført av et felles selskap R2S Elektro AS, hvor hver av partene eier en lik andel på 25%.

Kontrakten er på totalt 272 mill. NOK, og starter opp nå i høst. Arbeidene skal etter planen være ferdig våren 2020.

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres i Ås kommune når de flytter fra Adamstuen i Oslo. Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne, og det eneste i sitt slag. Bygningsmassen har 2300 rom fordelt på 63000m2, og vil bestå av kontorer, skole, bibliotek, stall, operasjonsrom mm.

Mer om Campus Ås finner du her.

 

Litt om R2S Elektro

På grunn av markedssituasjonen i Rogaland har vi sett behovet for å gjøre noen grep, bland annet lete etter oppdrag utenfor vårt eget distrikt. Vi har derfor valgt i etablere R2S Elektro AS  for å ha mulighet til å konkurrere om større oppdrag både lokalt og på landsbasis.

R2S Elektro AS er et samarbeidselskap bestående av Solland Elektro AS, Rogaland Elektro AS, Rønning Elektro AS og Stavanger Installasjon. R2S vil ha en grunnbemanning av ansatte fra eierselskapene, men det vil også bli nødvendig med ansettelser direkte i selskapet av både fagfolk og lærlinger. Vår intensjon er å hente flest ansatte lokalt i Rogaland.