Solland leverer komplette elektriske installasjoner til næringsbygg.

Vi har levert elektroinstallasjonene i blandt annen utivertietets betonglaboratorie på Ullandhaug, Monter-butikken på Forus og Stangeland, samt Kiwi-butikken på Lervig.