Indre Vågen K5, K6 og K7, Sandnes.

Send oss en forespørsel

Byggherre: Skanska Bolig   Hovedentreprenør: Skanska Norge   Byggeår: 2012-2015   Størrelse: 13 mill. NOK  

Elektroavdelingen i Stavanger har prosjektert og levert de elektriske installasjonene til 152 leiligheter, parkeringsanlegg og fellesarealer i Indre Vågen blokk K5, K6 og K7 i Sandnes. Vår leveranse omfatter sterkstrømsinstallasjoner, brannalarm- og nødlysanlegg, samt spredenett for tele og data. Bygget er prosjektert og bygget med tverrfaglig BIM (Bygningsinformasjonmodellering).