Laboratoriet Universitetet i Stavanger.

Send oss en forespørsel

Byggherre: Statsbygg   Hovedentreprenør: Backe Bygg AS   Byggeår: 2014   Størrelse: 6 mill. NOK  

Elektroavdelingen i Stavanger har prosjektert og levert de elektriske installasjonene til nytt laboratoriet ved UIS. Bygget, som har fått navnet Ivar Langens Hus, skal benyttes til utdanning av ingeniører innen bygg- og petroleumsfag. Det inneholder et stort undervisningsrom, flere laboratorier, cellekontorer, møterom og micro-lab med to meget kraftige mikroskop.

Hovedføringer for el-kraft og teletekniske kurser er primært utført på kabelbroer og i alu-kanaler hvor det er montert stikkontakter og datapunkter. I hallene er det benyttet Canalis 250A stømskinner, som gir god fleksibilitet ved nye og endrede behov for strømuttak. Bygget strømforsynes fra hovedtavle i eksisterende bygg. Spenningssystemet er 230/400V TN-S med et inntak på 400A Det er benyttet flere BUS-målere for måling av strømforbruk for tekniske installasjoner, lys og generelt forbruk. Målerne er koplet opp mot Statsbygg sitt overordnede system.

Det er generelt benyttet energieffektive lyskilder. Utvendig er det benyttet LED-armaturer. Det er montert tilstedeværelsesdetektorer i alle rom som er koplet opp mot SD-anlegget.

Dataspredenettet er kablet med Cat6A FTP, 500Mhz, 10 Gigabit Ethernet. Bygget er tilkoplet eksisterende bygningsmasse via kobber- og fiberkabler.

Det er installert et sentralisert adresserbart nødlysanlegg på bygget. Alle nødlysarmaturer benytter LED-teknologi. Det er også installert heldekkende adresserbart brannalarmanlegg, tilknyttet Statsbyggs øvrige bygningsmasse via eget toppsystem, samt et automatisk innbruddsalarmanlegg og adgangskontrollanlegg.

Bygget er et BIM-prosjekt med tverrfaglig bygningsinformasjonsmodellering.