Tastarustå B4 – Stavanger

Send oss en forespørsel

Byggherre: Kruse Smith Boligutvikling AS   Hovedentreprenør: Kruse Smith Boligutvikling AS   Byggeår: 2012-2014   Størrelse: 4,2 mill. NOK.  

Solland Elektro AS har prosjektert og levert de elektriske installasjonene til 59 leiligheter, parkeringsanlegg og fellesarealer på Tastarustå B4. Prosjektet består av 6 lavblokker i rekke, hvorav 9-12 leiligheter pr. blokk. Vår leveranse omfatter både sterkstrøm- og svakstrømsinstallasjoner.