Kjernevirksomheten i Solland er levering av tekniske entrepriser til alle typer næringsbygg, offentlige bygg og eiendomskomplekser samt service, kontroll og vedlikehold av samme anlegg. Samarbeidsformene med deg som byggherre eller totalentreprenør er mange. Vi har erfaring med de fleste delte entrepriser, totalentrepriser, rammeavtaler eller andre samarbeidsmodeller som for eksempel partneringavtaler. Valgene er mange og sammen finner vi de beste løsningene for ditt prosjekt.

Vi er levende opptatt av å se fremover for å møte våre samarbeidspartneres stadig økende behov for skikkelig håndverk. Vi driver kontinuerlig og målrettet opplæring av alle våre medarbeidere, slik at vi hele tiden er rustet til å løse de problemstillingene våre kunde kommer med. 

Systematisk HMS arbeid er selvfølgelig en viktig del av vår virksomhet, vi har derfor dyktige medarbeidere på alle våre avdelinger med nødvendig 40 timers kurs som verneombud. Disse brukes aktivt i tilretteleggingen av de arbeidsoppgavene Solland utfører, og er en verdifull ressurs for oss. Vi i Solland har valgt å ha HMS systemet vårt intranettbasert, slik at alle ansatte til enhver tid vil ha full tilgang til alle oppdateringer. På denne måten sikrer vi bedre ensartet og systematisk HMS arbeid for hele virksomhet. Solland er i tillegg Miljøfyrtårnsertifisert. Dette bidrar til at vi hele tiden har fokus på mer miljøvennlig drift.

Vi i Solland ser frem til ett godt samarbeid med nye og eksisterende medarbeidere,  kunder, leverandører og øvrige partnere i tiden fremover.

 

Totalteknisk

Totalteknisk

Med totalteknisk løsning får du ett firma å forholde deg til for både elektro, ventilasjon og rør.