Inneklima:

Godt inneklima burde være en selvfølge i dag. Enten en oppholder seg hjemme på skolen eller arbeidsplassen. Solland bidrar til at dette blir et faktum. Dessverre er det dårlig inneklima i alt for mange bygg i dag. Ny forskning viser at hver femte arbeidstager har plager, eller kan relatere sin sykdom til inneklimaet og arbeidsmiljøet på jobben. Tørr luft, for mye støv og for høy temperatur samt elektriske felt og støv rundt PC-skjermene er de vanligste årsakene til at arbeidstakere får plager eller blir syke fra inneklimaet på jobben. Når vi i tillegg vet at dette forverrer allergiske sykdommer og kan være en kilde til utvikling av astma, allergi eller annen overfølsomhet er det lett og forstå et en investering i godt inneklima er lønnsomt.

Enøk:

Byggeiere kan ved enkle tiltak oppnå betydelig reduksjon i energibruk. Den varig høye energiprisen vi har fått, vil gjøre dette ennå mer lønnsomt enn tidligere. De aller fleste næringsbyggene kan redusere sitt forbruk med mellom 20% og 35% med begrensede investeringer. Paradoksalt er det normalt mest å spare i nye næringsbygg. Det er samfunnsøkonomisk ønskelig å begrense energiforbruket. Solland har eksperter som kan gi deg råd innenfor energiøkonomisering, og komme med forbedringsforslag for ditt bygg. Staten kan, gjennom Enova SF, gi økonomisk støtte for arbeidet med å redusere energibruk i norske bedrifter.

Miljørapport 2020