Til hovedinnhold

Om oss

Solland Elektro sin historie

Det er nesten uvirkelig at det er i år hele 50 år siden Leif Solland startet opp sammen med en ingeniør og kontordame, som det den gang het. Første kontorsted for Solland var i Valbergaten i Stavanger sentrum.

Satsingsområdet var i begynnelsen ventilasjonsmarkedet. Dette markedet var i sterk vekst, og det var spennende å være med på denne reisen.

Mot slutten av 60 tallet kjøpte Solland Harald Hårfagresgate nr 8 og flyttet inn i nye og den gangen moderne kontorlokaler der. Selskapet utviklet seg stadig, og staben økte deretter.
Vi vokste også ut av kontorene i Harald Hårfagresgate. Derfor flyttet vi inn i nye lokaler i Pedersgaten 110, hvor vi fremdeles holder til. På dette tidspunktet hadde Ingeniørfirmaet L.S. Solland AS utviklet seg til et landsdekkende firma. Samtidig med innflyttingen i Pedersgaten 110 startet Solland også opp som elektroinstallatør, og utviklingene satte ytterligere fart.

Det som en gang startet med to ansatte i Stavanger sentrum har i dag utviklet seg til å bli en landsdekkende entreprenør med neste 100 medarbeidere og en større eiendomsportefølje.
Vi bruker i dag navnet Solland som en fellesbetegnelse for våre selskaper.

Samtidig er vi fremdeles levende opptatt av å se fremover for å møte våre samarbeidspartneres stadig økende behov for skikkelig håndverk. Vi vil fortsette å drive kontinuerlig og målrettet opplæring av alle våre medarbeidere, slik at vi hele tiden er rustet til å løse de problemstillingene våre kunde kommer med. Det er viktig for Solland-Gruppen å ha stolthet i det arbeidet vi utfører, og det føles derfor godt å skrive:

Solland - Skikkelig håndverk i 50 år!

Kjernevirksomheten i Solland skal fortsatt være levering av tekniske entrepriser til alle typer næringsbygg, offentlige bygg og eiendomskomplekser samt service, kontroll og vedlikehold av samme anlegg. Samarbeidsformene med deg som byggherre eller totalentreprenør er mange. Vi har erfaring med de fleste delte entrepriser, totalentrepriser, rammeavtaler eller andre samarbeidsmodeller som for eksempel partneringavtaler.
Valgene er mange og sammen finner vi de beste løsningene for ditt prosjekt.

Systematisk HMS arbeid er selvfølgelig en viktig del av vår virksomhet, vi har derfor dyktige medarbeidere på alle våre avdelinger med nødvendig 40 timers kurs som verneombud. Disse brukes aktivt i tilretteleggingen av de arbeidsoppgavene Solland utfører, og er en verdifull ressurs for oss. Vi i Solland har valgt å ha HMS systemet vårt intranettbasert, slik at alle ansatte til enhver tid vil ha full tilgang til alle oppdateringer. På denne måten sikrer vi bedre ensartet og systematisk HMS arbeid for hele virksomhet. Solland er i tillegg Miljøfyrtårnsertifisert. Dette bidrar til at vi hele tiden har fokus på mer miljøvennlig drift.

Vi i Solland ser frem til videre samarbeid med nye og eksisterende medarbeidere, kunder, leverandører og øvrige partnere i fremtiden. I år er vi femti, og vi ser allerede frem til enda mange, mange år!