Til hovedinnhold

Elkontroll og termografi

En el-kontroll av det elektriske til bedrifter, industri og sameier er viktig for å forebygge brann og oppdage kritiske feil i det elektriske anlegget.

Med en el-kontroll reduserer dere risikoen for brann eller driftsstans og man oppfyller kravene til HMS til dokumentasjon av el-sikkerheten. Man får også en betydelig reduksjon i brannforsikringsprisen når eventuelle feil og mangler er rettet. 

Elkontroll i næringsbygg er basert på et supplerende avtaleverk hvor kunden og Solland Elektro tydeliggjør rammene for oppdraget og hva som skal inngå av kontrollpunkter. En slik tilnærming er viktig for å sikre en ønsket fleksibilitet. Alle næringsbygg bør jevnlig få gjennomført el-kontroll. Hyppigheten avhenger av bygningens kontrollklasse.

Hvorfor bruke Solland Elektro til el-kontroll?

Det er avgjørende at man bruker en sertifisert leverandør som oss når man skal gjennomføre en el-kontroll. Vi er godkjent etter standardene til forsikringsselskapene og vil påvirke forsikringen deres positivt. Vi har nødvendig utstyr og intern kompetanse til å gjennomføre kontrollene på en god måte.

Termografering

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr, men også for å lokalisere varmetap i ett bygg. Ved hjelp av ett kamera som omdanner infrarød stråling (IR) til bilder som viser temperaturvariasjoner, kan man lett se unormalt høye temperaturer som betraktes som avvik.

Metoden er berøringsfri og utføres når anlegget er i drift. Det er en kostnadseffektiv undersøkelse som gir mulighet for målrettede og mer lønnsomme tiltak. Forsikringsselskaper bruker termografering for å forebygge brann. Det brukes også av byggherrer for å dokumentere kvaliteten av arbeidet. 

Vi har både riktig intern kompetanse og nødvendig utstyr for å gjennomføre termografering for våre kunder. Våre NEK 405 sertifiserte termografører står klare for å utføre oppdrag i Stavanger. NEK 405-1 fastsetter krav til kompetanse, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for personell og foretak som skal utføre, avdekke samt rapportere resultatet av elektrotermografi.