Til hovedinnhold

Brannforebyggende el-kontroll

Visste du at 40% av alle branner i Norge skyldes elektrisitet eller bruk av elektrisk utstyr? Feil i elektriske anlegg eller utstyr kan gi livsfarlig støt og forårsake at det oppstår brann. Å sjekke det elektriske anlegget kan være noe av det viktigste du gjør med boligen din

Å sjekke det elektriske anlegget kan være noe av det viktigste du gjør med boligen din. Gamle elektriske anlegg, mangelfullt vedlikehold, mørke og kalde vintre, stort strømforbruk og en stor trehusbebyggelse er medvirkende faktorer til at tekniske feil ofte fører til omfattende branner her til lands. Feil kan imidlertid også oppstå på nyere elektriske anlegg.

La derfor fagfolk kontrollere det elektriske anlegget regelmessig.

Fastprispakke

  • El-sjekk privathus
  • 40 km kjøring tur/retur
  • Rapport og dokumentasjon
  • Kr 2 500,- inkl mva*

*Prisen forutsetter bolig inntil 250 m2 uten nettleie.

Hva er en brannforebyggende el-kontroll:

En el-kontroll er en mer utvidet og omfattende kontroll enn en el-sjekk. El-kontrollen utføres av elektriker med egen opplæring og sertifisering. Det blir foretatt en fullskalakontroll av sikringsskapet, hvor elektriker sjekker koplinger, utfører målinger og funksjonstest, samt ser etter varmgang. Videre kontrolleres det elektriske anlegget utenfor sikringsskapet, som ledningsopplegg, stikkontakter, belysning, varme, samt tilkoplede apparater som f.eks. varmtvannsbereder, vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin mm.

Kontrollen utføres iht. sjekkliste, og det vil bli utarbeidet en kontrollrapport iht. NEK 405-2 for boliginstallasjon. I rapporten vil det bli notert hva som er kontrollert, måleverdier og evt. avvik. Her vil det også fremkomme anbefalinger og tips for å gjøre det elektriske anlegget ditt enda sikrere.

Kontrolløren vil kunne gi veiledning og svare på spørsmål.

Når bør en brannforebyggende el-kontroll utføres:

  • Ved eierskifte (Kjøp/salg av bolig)

  • Dersom det er over 5 år siden sist kontroll av el.anlegget i boligen din

  • Ved mistanke om skader eller varmgang i installasjonen

  • Hvis sikringer eller jordfeilbryter slår ut

  • Som uavhengig kontroll av nye installasjoner

Få rabatt på forsikringen

Flere forsikringsselskaper tilbyr ordninger hvor du kan få årlig rabatt på boligforsikringen dersom du gjennomfører en el-kontroll og utbedrer eventuelle feil og mangler som avdekkes. Det forutsettes ofte at kontrollene utføres regelmessig som for eksempel hvert femte år. Om ønskelig kan du inngå fast avtale med oss, så tar vi kontakt når det nærmer seg neste kontroll.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Kontakt oss